Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och/eller latrin på grund av obebodd fastighet

LÄS MER

Ansökan görs till Uddevalla Energi, kommunens avfallsbolag. Ansökningslänken går till deras hemsida. 

Avstängning kan endast medges för en sammanhängande period av minst tre månader då fastigheten kommer att vara helt obebodd. Avstängningen gäller tills meddelande om hämtning på nytt inkommer till Uddevalla Energi, kundservice.  

Ansökan skall vara Uddevalla Energi, kundservice, tillhanda senast två veckor innan uppehåll kan träda i kraft. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundservice Uddevalla Energi
kundservice@uddevallaenergi.se