Utökat tömningsintervall för slamavskiljare

LÄS MER

Utökat tömningsintervall kan enbart ges till den som bor i permanent bebodd bostad med särskilt låg användning. Utökat intervall kan bara ges till att motsvara den frekvens som gäller för fritidshus. 

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag.  

Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000