Arrende eller Servitut

LÄS MER

Ansökan görs om du är intresserad av: 

  • Servitut på kommunal mark 

  • Arrende av kommunal mark 

  • Överlåtelse av arrendeavtal gällande kommunal mark 

  • Uppsägning av arrendeavtal gällande kommunal mark 

Arrende - Upplåtelse av mark mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller fiskearrende.  

Servitut - Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel röra sig om rätt till en väg eller att ta vatten ur en brunn.  

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00