Torrtoalett

LÄS MER

Anmälan görs om du vill installera: 

  • Urinsorterande torrtoalett 

  • Förmultningstoalett som mulltoa eller multrum 

  • Förmultningsanläggning eller latrin 

  • Förbränningstoalett 

  • Annan typ av torr toalett 

Anmälan ska göras innan man påbörjar arbetet med installationen. Urin måste lagras i sex månader före spridning. Latrinkompost ska vara tät.  

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av anmälan.  

Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00