Dricksvattentäkt

LÄS MER

Anmälan eller ansökan om att installera dricksvattentäkt enligt lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. 

Anmälan/Ansökan skall göras innan man påbörjar arbetet med att installera vattentäkten. En brunnsborrning bör utföras av person med formell behörighet, personligt certifikat utfärdat av SP SITAC, för att säkerställa att gällande normer och regler följs. Entreprenörens kompetens ger dig som konsument trygghet. (se sitac.se).  

Avgift  

Avgift tas ut för handläggning. Avgift tas ut även vid avslag 

Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00