Modersmålsundervisning - Grundskola

LÄS MER

 Ansökan gäller aktuell terminsstart. Beslut fattas inför varje termin och vid avslag behövs en förnyad ansökan inför nästkommande termin. De elever som redan har modersmålsundervisning gör ingen ny ansökan utan eleven förväntas ha det fortsättningsvis. 

Inkommer ansökningar efter 1:e augusti respektive 1:e januari får start av undervisning vänta till nästkommande termin. Undantaget är de elever som kommer inflyttande under läsåret. 

Läs mer om modersmålsundervisning 

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uddevalla.se