Särskild kost - Förskola, grundskola, gymnasieskola

LÄS MER

 Ny anmälan lämnas varje termin. 

 Läs mer om särskild kost 

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uddevalla.se