Grundskola i annan kommun - Grundskola

LÄS MER

Båda vårdnadshavarna ska underteckna blanketten.  

Blanketten lämnas till rektor på den skola ert/era barn fullgör/önskar fullgöra sin skolplikt vid.  

Rektor sänder efter granskning och yttrande vidare blanketten till Grundskolekontoret, Uddevalla kommun. 

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uudevalla.se