Uppskjuten skolplikt - Grundskola

LÄS MER

Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år.

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uudevalla.se