Insatser vid tillfällig semestervistelse

LÄS MER

Blankett för begäran om verkställighet av hemtjänst och trygghetslarm samt HSL-insats vid tillfällig semestervistelse i Uddevalla kommun. Blanketten ska fyllas i av biståndshandläggare i bosättningskommunen. I begäran ska personuppgifter, pågående insatser, val av utförare, hemsjukvård, vård, uppgifter från bosättningskommun och faktureringsadress anges. Ansökan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Avgift: Avgift enligt fastställd taxa. 

Tillfällig vistelse, sommargäst - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00