Inkomstförfrågan

LÄS MER

Blankett för inkomstförfrågan vid insatser enligt SoL eller LSS för att kunna beräkna avgift för beviljad insats. På blanketten ska personuppgifter, inkomster/utgifter, bankmedel samt samtycke för inhämtning av inkomstuppgifter från andra myndigheter anges. Blanketten kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Ansökan och avgifter - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00