Insatser inom LSS

LÄS MER

Blankett för ansökan om bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I ansökan ska personuppgifter, beskrivning av varför du ansöker om LSS-insatser och vad du behöver stöd och hjälp med, vilka insatser du ansöker om och nuvarande insatser anges. Ansökan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Avgift: Avgift enligt fastställd taxa. 

LSS, stöd och service - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00