Läkarutlåtande

LÄS MER

Blankett för läkarutlåtande till ansökan om färdtjänst som fylls i läkare. I läkarutlåtandet ska personuppgifter, vad intyget baseras på, diagnos, genomförd/pågående/planerad behandling, eventuella mediciner, funktionshinder, hjälpmedel, förflyttningsförmåga, färdmedel, bedömning av patientens behov av färdtjänst samt ledsagning anges. Ansökan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Färdtjänst - Uddevalla kommun 

  

Frågor om e-tjänsten

Färdtjänsthandläggare
fardtjansthandlaggare@uddevalla.se
0522-69 75 68