Arbetsresor

LÄS MER

Blankett för den som har tillstånd till färdtjänst och reser till eller från arbete eller utbildning. Möjlighet finns då att betala månadsvis mot faktura. I ansökan ska personuppgifter, arbetsgivare/skola anges. Ansökan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Avgift: Avgift enligt fastställd taxa. 

Arbetsresor - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Färdtjänsthandläggare
fardtjansthandlaggare@uddevalla.se
0522-69 75 68