Samtycke till placering tillgångar - God man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Den enskildes medel ska i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. 

Läs mer om placeringar 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38