Egendoms fördelning - God man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Samtycke till egendoms fördelning/arvskifte 

Läs mer om dödsboförvaltning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38