Försäljning av fastighet/bostadsrätt - God man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

 Ansökan görs av god man, förvaltare eller förmyndare. Ansökan ska vara undertecknad, om det finns två förmyndare/föräldrar ska båda underteckna. Överförmyndaren gör sedan en prövning om skälen till försäljningen.  

Läs mer om försäljning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38