Förteckning över tillgångar och skulder - God man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Vid redovisning ska en förteckning av tillgångar och skulder lämnas in för att redovisa din huvudmans tillgångar och eventuella skulder. 

Läs mer om redovisning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38