Köp av fastighet/bostadsrätt - God man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Ansökan om köp av fastighet/bostadsrätt. Om det finns flera gode män/förvaltare/förordnade förmyndare ska samtliga skriva på ansökan. Om båda föräldrarna är förmyndare ska båda föräldrarna skriva på ansökan. 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38