Redogörelse oskiftat dödsbo - God man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

 Överförmyndaren får inte automatiskt kännedom om att en huvudman/omyndig blivit delägare i dödsbo. Ställföreträdaren ska så snart som möjligt meddela överförmyndaren den uppkomna situationen. 

Läs mer om dödsboförvaltning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38