Upphörande av god man-förvaltarskap - God man, förvaltare

LÄS MER

Ansökan om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av huvudmannen själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt av make/maka eller sambo. Även närmaste släktingar eller av gode mannen eller förvaltaren. 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38