Ansökan om att få god man eller förvaltare

LÄS MER

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. 

Läs mer om god man och förvaltare 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522- 69 83 38