Ansökan om samtycke driva rörelse omyndig - Förvaltare

LÄS MER

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får föräldrarna, med överförmyndarnämndens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Till ansökan ska dessutom kompletterande uppgifter lämnas. 

Läs mer om omyndig driva rörelse 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522- 69 83 38