Redogörelse för uppdrag för ensamkommande barn - God man

LÄS MER

Du som har uppdrag som god man för ensamkommande barn ska skicka in redogörelse av ditt uppdrag till överförmyndaren. 

Läs mer om god man för ensamkommande barn 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522- 69 83 38