Kassablad inkomst

LÄS MER

Du som är god man eller förvaltare ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. Årsredovisning ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars varje år. 

Läs mer om årsredovisning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38