Körjournal god man/förvaltare

LÄS MER

Resor som är gjorda för huvudmannens räkning ska redovisas i körjournalen. Reseersättning utgår endast för resor som ingår i uppdraget som god man/förvaltare. Inte för inköp, läkarbesök etc. 

Läs mer om årsredovisning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38