Års- och sluträkning

LÄS MER

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är skyldig att lämna redovisning av din huvudmans ekonomi till överförmyndaren varje år. 

Läs mer om årsredovisning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38