Års- och sluträkning- förmyndare för barn under 18 år

LÄS MER

Du som har ett uppdrag förmyndare är skyldig att lämna redovisning av din huvudmans ekonomi till överförmyndaren varje år

Läs mer om årsredovisning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38