Anmälan om behov av god man - förvaltare

LÄS MER

När anmälan kommit in till överförmyndaren utreds om det finns kriterier för att ett god man/förvaltarskap ska kunna anordnas. Om det visar sig att behov finns gör överförmyndaren en ansökan till tingsrätten. 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38