Orm i planlagt område

LÄS MER

Ansökan ska göras innan man påbörjar arbetet med att installera terrarier. 

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning. Avgift tas ut även vid avslag. 

Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00