Driva bassängbad

LÄS MER

Om du funderar på att starta en ny eller ta över en verksamhet med bassängbad måste du göra en anmälan. Komplett anmälan ska ha lämnats in till samhällsbyggnad minst 6 veckor innan verksamheten startar. Om verksamheten startar innan anmälan gjorts, tas en miljösanktionsavgift ut.  

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av anmälan. Vissa verksamheter omfattas av årlig avgift för tillsyn.  

Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. 

Läs mer om bassängbad 

Tillståndsguiden 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00