Kartläggning av flerbostadshus

LÄS MER

Kommunen samlar in information om flerbostadshus som en del i tillsynsarbetet. Om ni har fler fastigheter i Uddevalla kommun, vänligen fyll i ytterligare blanketter. 

Läs mer om tillsyn, regler och tillsyn för dig som driver verksamhetfastigheter 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00