Dagvattenanläggning, Anmälan

LÄS MER

Anmälan enligt miljöbalken om att starta upp och driva dagvattenanläggning, C-verksamhet. 

Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas, minst 6 veckor innan. Att påbörja arbete innan anmälan är godkänd kan leda till åtal eller miljösanktionsavgift. 

Avgift tas ut för handläggning. Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. Vissa verksamheter omfattas av årlig avgift för tillsyn.  

Läs mer om anmälan av miljöfarlig verksamhet 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00