Återvinning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Anmälan enligt miljöbalken om att återvinna avfall (exempelvis schaktmassor) för anläggningsandamål, C-verksamhet. 

Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas, minst 6 veckor innan. Att påbörja arbete innan anmälan är godkänd kan leda till åtal eller miljösanktionsavgift. 

Avgift tas ut för handläggning. Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. Vissa verksamheter omfattas av årlig avgift för tillsyn.  

Läs mer om anmälan av miljöfarlig verksamhet 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00