Tillstånd inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Ansök om tillstånd för exempelvis hantering av kemikalier, bekämpningsmedel, lagring av gödsel, upplag av avfall, upplag av bark eller liknande eller större schaktningsarbeten inom vattenskyddsområde. 

Ansökan ska lämnas in i god tid. Att påbörja arbete utan skriftligt tillstånd kan leda till åtal eller miljösanktionsavgift. 

Avgift tas ut för handläggning. Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag.  

Läs mer om vattenskyddsområden och gällande föreskrifter 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00