Petroleumprodukter inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Anmäl hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter per år inom vattenskyddsområde. 

Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas, minst 6 veckor innan. Att påbörja arbete innan anmälan är godkänd kan leda till åtal eller miljösanktionsavgift. 

Avgift tas ut för handläggning. Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. Vissa verksamheter omfattas av årlig avgift för tillsyn.  

Läs mer om vattenskyddsområden och gällande föreskrifter 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00