Upptäckt förorening

LÄS MER

Upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten genast informeras.  Upplysningsskyldigheten gäller såväl privatpersoner som verksamhetsutövare och gäller även i byggnader. Påträffade föroreningar ska anmälas oavsett om området tidigare ansetts förorenat.  

Läs mer om förorenade områden  

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00