Efterbehandling av förorenad mark

LÄS MER

Inom ett förorenat område får man inte gräva, schakta eller riva byggnader utan att först ha anmält till tillsynsmyndigheten. Sådan anmälan ska skickas till miljötillsynsenheten minst sex veckor innan arbetet påbörjas. 

Läs mer om förorenade områden  

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00