Förorenad byggnad

LÄS MER

I en förorenad byggnad får man inte göra åtgärder eller riva utan att först ha anmält till tillsynsmyndigheten. Sådan anmälan ska skickas till miljötillsynsenheten minst sex veckor innan arbetet påbörjas. 

Läs mer om förorenade områden och byggnader  

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00