Livsmedelsverksamhet upphör

LÄS MER

Anläggningen avregistreras när denna blankett inkommit fullständigt ifylld till kontrollmyndigheten. När anläggningen är avregistrerad får livsmedelsverksamheten inte längre bedrivas. Kravet på att betala årlig kontrollavgift upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten avslutas. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00