Registrera dricksvattenanläggning

LÄS MER

Registrera dricksvattenläggning som används till konsumenter, i livsmedelsverksamheter, eller i kommersiella verksamheter och liknande. Verksamheten får starta direkt när du fått beslutet om registrering alternativt efter två veckor efter att anmälan om registrering har mottagits av samhällsbyggnad. 

Avgifter 

Företagaren får betala en avgift för registreringen utifrån en taxa som kommunfullmäktige beslutat om. Anläggningens kommer också att få en årlig avgift för normal kontroll. Om samhällsbyggnad behöver göra extra kontroll för uppföljning, utöver den normala kontrollen, tas avgift ut per timme som den extra kontrollen medför. 

Läs mer om dricksvattenanläggningar 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00