Faroanalys för dricksvattenanläggningar

LÄS MER

Du som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. 

Efter att ert förslag om faroanalys inkommit till samhällsbyggnad kommer vi fastställa er faroanalys tillsammans med ert undersökningsprogram. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00