Inackorderingsstöd - Gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om regler för inackordering

Ansökan om inackorderingsstöd kan bara göras för kommunal skola/landstingsskola. Gäller det fristående skola kan du istället ansöka via CSN. 

Behörighetskraven för inackorderingstillägg är:

  • Folkbokförd i Uddevalla kommun
  • Studier på heltid
  • Förstahandsmottagen till utbildningen 
  • Under 20 år

En förutsättning för att för att beviljas inackorderingsstöd är att något av följande uppfylls:

  • Restiden överstiger 2h/dag
  • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst 4 mil
  • Inackorderingsstöd beviljas inte samtidigt som kontantstöd/busskort
  • Inackorderingsbidrag betalas inte ut retroaktivt mer än för innevarande termin

Hyreskontrakt samt ett studieintyg från skolan måste bifogas för att ärendet ska kunna handläggas.

Frågor om e-tjänsten

Gymnasiekontoret
ekonomiadministration-gymnasiekontoret@uddevalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa