Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett parkeringstillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.  Ett tillstånd kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Tillsammans med ansökan ska ett läkarintyg skickas in, även vid omprövning/förnyelse. (Intygsskrivande läkare kan skicka in läkarintyget separat). 

Blankett för läkarintyg hittar du här

Ett välliknande foto ska bifogas till en ny ansökan men kan avvaktas med tills efter beslut.
Från att allt är inskickat och komplett ifyllt så är handläggningstiden ca 1  v.

Läs mer om reglerna för parkeringstillstånd 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@uddevalla.se
0522-69 60 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa