Dispens från sorteringskravet på bygg- och rivningsavfall

LÄS MER

Dispens från sorteringskravet kan enbart ges om det: 

  1. Det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet 

  1. Fördelarna med utsorteringen överväger inte nackdelarna. 

Ansökan om dispens ska göras minst 2 veckor innan du tänkt påbörja arbetet med byggnation/rivning  

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Avgift tas ut även vid avslag. I händelse av återtagen ansökan tas avgift ut för nedlagd tid. 

Ofullständig dispensansökan kan ta längre tid att handlägga. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000