Anmälan till föreningsregistret

LÄS MER

För att få vara med i registret ska föreningen vara ideell och öppen för alla. Föreningen ska också ha sin huvudsakliga verksamhet och sina medlemmar boende i Uddevalla kommun. 

För att en förening ska synas i föreningsregistret måste föreningen minst en gång varje år - helst efter årsmötet - kontrollera, uppdatera och godkänna att föreningens uppgifter är korrekta. 

Frågor om e-tjänsten

Avdelning Fritid och Unga
fritidsavdelningen@uddevalla.se