Egenkontrollprogram

LÄS MER

Blankett/mall för egenkontrollprogram för tobak (detaljhandel) där försäljningsställe, ägare samt beskrivning av egenkontroll av din verksamhet ska anges. Blanketten kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt 5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror och för den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i kommunens bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav så kan du inte beviljas ett försäljningstillstånd för tobak. En kopia på ditt egenkontrollprogram ska lämnas in tillsammans med din ansökan. 

Ditt egenkontrollprogram dokumenterar de rutiner som behövs för att säkerställa efterlevnaden av de krav som följer av lagen om tobak och liknande produkter, vid din försäljning av tobaksvaror. Ditt egenkontrollprogram måste minst innehålla rutiner för det som anges i den här mallen. Om du vill lägga till uppgifter så kan du göra det under övrigt eller i en bilaga. 

Tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och folköl - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Tillståndshandläggare
tillstandsenheten@uddevalla.se
0522696000