Felanmälan, kommunalt vatten och avlopp

LÄS MER

Felanmälan görs till Västvatten, kommunens bolag för vatten och avlopp. Länken går till deras hemsida. 

Ibland uppstår problem i vårt ledningsnät. Vid arbeten på ledningsnätet kan vattnet ibland bli missfärgat eller upplevas "bubbligt" eller "mjölkigt". Missfärgat vatten på grund av leveransavbrott är inte hälsofarligt, men var försiktig när du tvättar kläder.  

Spola i några minuter så blir oftast vattnet klart igen. Anmäl till oss om det inte blir klart efter att du spolat eller om du haft lågt tryck en längre tid. 

Tänk på: 

Är ärendet av akut karaktär, så som översvämning eller vattenläcka, ber vi dig ringa direkt till oss. 

Som hyresgäst kontaktar du din fastighetsägare först. 

Om du har fel inom fastigheten kontaktar du en rörinstallatör. 

Rensning av brunnar i gatan är väghållarens ansvar. 
 

Frågor om e-tjänsten

Kundservice Västvatten
info@vastvatten.se
0522-63 88 00