Byte av sopkärl

LÄS MER

Du har möjlighet att välja storlek på ditt gröna sopkärl för restavfall för att anpassa efter dina behov. Det bruna sopkärlet för matavfall finns endast i en storlek. 

Anmälan görs till Uddevalla Energi, kommunens avfallsbolag. Ansökningslänken går till deras hemsida. 

Uddevalla Energi tar ut en engångsavgift för kärlbyte. 
 

Frågor om e-tjänsten

Kundservice Uddevalla Energi
kundservice@uddevallaenergi.se
0522-58 08 00