Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov.
 

Du behöver lov om du exempelvis ska: 

 • Bygga nytt 
 • Bygga till 
 • Ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer 
 • Ändra användningen av en byggnad 
 • Anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar) 
 • Du kan även behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. 
 • Om du ska schakta eller fylla mark som ändrar marknivå mer än 0,5 meter inom detaljplanelagt område behöver du ett marklov 

 

Du kan välja att ansöka digitalt via vår e-tjänst, eller med pappersblankett.

 

Komplett ansökan 

Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den. Att ansökan är komplett innebär att den innehåller alla uppgifter, ritningar och annat underlag som krävs. Vi påbörjar inte handläggning förrän din ansökan är komplett.

Här får du mer information om hur du ska förbereda din ansökan

 

Ansök digitalt, med e-tjänst

Ha detta redo när du ansöker:

 • En giltig e-legitimation.
 • Din fastighetsbeteckning, till exempel Staden 4:18.
 • Fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i PDF. (Observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat PDF.)
 • Fakturaadress samt fakturamottagare, om vi ska fakturera någon annan som fakturamottagare.

 

Har du skyddad identitet eller ska söka bygglov för en fastighet som berörs av byggnadssekretess? Då måste du ansöka via vår pappersblankett.

 

Avgifter 

Läs mer om våra avgifter i byggärende 

 

Invänta lov

Påbörja aldrig en åtgärd eller byggnationen innan du har fått skriftligt beslut om lov och startbesked. Det är olovligt att flytta in eller använda en byggnad eller anläggning utan slutbesked. Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa