Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov.

Information

Information vad som gäller för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder
Bygga nytt, ändra eller riva>>

 

Handlingar

Vilka handlingar du behöver ta fram innan du skickar in din ansöka
Ritningar och handlingar för bygglov>>
Tänk på att handlingarna måste vara tydliga och att du kan behöva anlita hjälp med att ta fram professionella ritningar.

 

Komplett ansökan 

Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den. Att ansökan är komplett innebär att den innehåller alla uppgifter, ritningar och annat underlag som krävs. Vi påbörjar inte handläggning förrän din ansökan är komplett. Bygglovsprocess>>

 

Bygglovsavgift

Vänligen notera att det i de allra flesta fall tas ut en avgift när du söker bygglov. Avgifter, taxor i byggärende>>

Planavgift

För viss lovpliktiga åtgärder tas det ut en planavgift inom detaljplanelagt område i samband med att du får bygglov. Avgifter, taxor i byggärende>>

Anslutningsavgift för vatten och avlopp

Avgifter för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Taxor för kommunalt vatten och avlopp, Västvatten>>   Extra avgift kan komma tas ut för Attefallshus och andra byggnader.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer: Så hämtas företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa